Truy cập nội dung luôn
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHI CỤC THÚ Y TỈNH BẮC NINH

Luật Thú y số 79/2015/QH13  do Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Luật bao gồm 7 Chương và 116 Điều, quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Dựa trên nội dung của Luật thú y mới, Chi cục Thú y Bắc Ninh tổng hợp, biên soạn và giới thiệu một số quy định mới so với Pháp lệnh thú y năm 2004 như sau:

 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1143

Đã truy cập : 41634596