Cắm biển Vườn rau thanh niên

06/11/2015 09:05 Số lượt xem: 2371
Vườn rau thanh niên

Được sự  đồng ý của lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh, cùng với sự đồng lòng góp công, góp sức của toàn thể đoàn viên chi đoàn. Hôm nay, chi đoàn Chi cục Thú y tổ chức buổi  cắm biển Vườn rau thanh niên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, bí thư đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp và PTNT cùng toàn thể đoàn viên tại văn phòng Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh. Đây là phong trào hết sức thiết thực và cần được nhân rộng đối với các chi đoàn trực thuộc Sở.

Admin
Nguồn: Chi cục Thú y