Lễ kết nạp đảng viên

08/11/2015 15:30 Số lượt xem: 2448
Lễ kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Đình Dương
 

Sáng ngày 02/10/2015 tại hội trường văn phòng Chi cục thú y Bắc Ninh, được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh, Chi bộ Chi cục Thú y Bắc Ninh đã trang trọng tổ chức buổi lễ kết nạp đảng viên mới. Quần chúng ưu tú được chi bộ tổ chức kết nạp hôm nay là đồng chí Nguyễn Đình Dương, cán bộ Phòng Kiểm dịch động vật. Đồng chí Nguyễn Đình Dương Sau một thời gian công tác, được thử thách qua nhiều nhiệm vụ và đồng chí đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Được cơ quan và tổ chức ghi nhận và tổ chức kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng.Tại buổi lễ đồng chí đã tuyên thệ trước Đảng kỳ và chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh nguyện suốt đời trung thành phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

CCTY
Nguồn: CCTY