Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 14/01/2016

15/01/2016 15:06 Số lượt xem: 3937

1.1. Dịch Cúm gia cầm

Trong ngày, có báo cáo ổ dịch cúm gia cầm mới phát sinh tại tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:
Tỉnh Lạng Sơn: Ngày 02/01/2016 đã xảy ra ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 01 hộ chăn nuôi có 220 con gà thuộc xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, số gà mắc bệnh và chết là 155 con. Toàn bộ đàn gia cầm mắc bệnh đã được tiêu hủy. Chi cục Thú y tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.
Hiện nay, cả nước có 05 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6  xảy ra tại 05 huyện của 04 tỉnh  chưa qua 21 ngày, cụ thể:
(1) Tỉnh Quảng Ngãi có 01 ổ dịch xảy ra tại xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh (đã qua 06 ngày);
(2) Tỉnh Kon Tum có 02 ổ dịch xảy ra tại 02 huyện:
a) Huyện Ngọc Hồi: 01 ổ dịch tại xã Đăk Kan (đã qua 04 ngày);
b) Huyện Đắk Hà: 01 ổ dịch tại xã Đắk Ngọc (đã qua 01 ngày).
(3) Tỉnh Tuyên Quang có 01 ổ dịch xảy ra tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên ( đã qua 03 ngày);
(4) Tỉnh Lạng Sơn có 01 ổ dịch tại xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng (đã qua 03 ngày).
1.2. Dịch Lở mồm long móng gia súc (LMLM)
Trong ngày, các ổ dịch LMLM tại xã Cẩm Vĩnh, Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên) và tại thị trấn Vũ Quang (huyện Vũ Quang), tỉnh Hà Tĩnh đã qua 21 ngày không phát sinh thêm gia súc mới mắc bệnh. Tuy nhiên, có báo cáo ổ dịch phát sinh tại tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:
Tỉnh Hà Tĩnh: Theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng III, từ ngày 12/12/2015 đến ngày 07/01/2015, dịch LMLM đã xảy ra tại 19 hộ chăn nuôi thuộc các xã Cẩm Thăng, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), các xã Hồng Lộc, Thạch Châu (huyện Lộc Hà), xã Tùng Lộc (huyện Can Lộc) và xã Đậu Liêu (huyện Hồng Lĩnh) làm 27 con gia súc (2 trâu và 25 bò) mắc bệnh. Chi cục Thú y tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chống dịch theo quy định.
Hiện nay, cả nước có 29 ổ dịch LMLM xảy ra tại 15 huyện của 09 tỉnh chưa qua 21 ngày, cụ thể:
 (1) Tỉnh Cao Bằng có 05 ổ dịch ở 02 huyện, cụ thể:
a) Huyện Trùng Khánh có 03 ổ dịch (không xác định được typ vi rút gây bệnh) tại các xã Đức Hồng, Ngọc Khê và Đình Minh (đã qua 16 ngày); 
b) Huyện Hạ Lang có 02 ổ dịch LMLM typ O tại xã Việt Chu (đã qua 13 ngày), thị trấn Thanh Nhật (đã qua 16 ngày).
 (2) Tỉnh Hà Tĩnh có 07 ổ dịch tại 04 huyện, cụ thể:
a) Huyện Cẩm Xuyên: có 03 ổ dịch tại các xã Cẩm Hà (đã qua 20 ngày), Cẩm Thăng (đã qua 15 ngày) và Cẩm Thạch (đã qua 07 ngày);
b) Huyện Lộc Hà: có 02 ổ dịch tại các xã Hồng Lộc (đã qua 20 ngày) và Thạch Châu (đã qua 18 ngày);
c) Huyện Can Lộc có 01 ổ dịch tại xã Tùng Lộc (đã qua 11 ngày);
d) Huyện Hồng Lĩnh có 01 ổ dịch tại xã Đậu Liêu (đã qua 08 ngày).
(3) Tỉnh Cà Mau có 01 ổ dịch LMLM typ O tại xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi (đã qua 17 ngày);
(4) Tỉnh Trà Vinh có 01 ổ dịch LMLM typ O tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú (đã qua 13 ngày);
(5) Tỉnh Sóc Trăng có 01 ổ dịch LMLM typ O tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (đã qua 13 ngày);
(6) Tỉnh Đắk Lắk có 05 ổ dịch LMLM týp A tại 02 huyện, cụ thể:
a) Huyện Krông Bông: có 04 ổ dịch tại các xã Hòa Phong, Yang Re’h, Cu Pui và Hòa Lễ;
b) Huyện Lăk: có 01 ổ dịch tại xã Yang Tao.
(7) Tỉnh Lạng Sơn có 04 ổ dịch LMLM tại các xã Tân Thanh (đã qua 09 ngày), Hội Hoan (đã qua 08 ngày), Bắc La và Thanh Long, huyện Văn Lãng (đã qua 07 ngày);
(8) Tỉnh Bắc Kạn có 04 ổ dịch LMLM typ O tại 02 huyện:
a) Huyện Pắc Nạm có 02 ổ dịch tại các xã Nhạn Môn và Bằng Thành (đã qua 07 ngày);
b) Huyện Chợ Đồn có 02 ổ dịch tại các xã Xuân Lạc và Bằng Phúc (đã qua 07 ngày);
(9) Tỉnh Sơn La có 01 ổ dịch LMLM tại xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp (đã qua 04 ngày).
1.3. Dịch Tai xanh trên lợn
Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại các địa phương. 
Hiện nay, cả nước không có dịch Tai xanh xảy ra.
Cục Thú y
Nguồn: Cục Thú y