Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1439

Đã truy cập : 41736728

CƠ CẤU TỔ CHỨC CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH BẮC NINH

16/11/2016 13:53 Số lượt xem: 7004

 

 I. LÃNH ĐẠO CHI CỤC

1.Chi cục trưởng

Ông Nguyễn Nhân Lừng

Số điện thoại: 0983.148.579

Email: lungtybn@yahoo.com

2. Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Thị Hồng Minh

Số điện thoại: 0904.212.669

Email: minhbacninh75@yahoo.com.vn

3. Phó Chi cục trưởng

Ông Nguyễn Hữu Thọ

Số điện thoại: 0982.812.171

Email: huuthotybn@gmail.com

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Hành chính - tổng hợp

Trưởng phòng: 

Số điện thoại: 02413.828.590             

Email:

2. Phòng Quản lý dịch bệnh động vật

Phó trưởng phòng: Ông Ngô Tiến Nguyên

Số điện thoại: 02413.896.660

Email: pkd.ccty.bacninh@gmail.com

3. Phòng Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Hằng

Số điện thoại: 02413.828.591             

Email: qlg.ktcn.cnty@gmail.com

4. Phòng Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tự

Số điện thoại: 0987.627.357             

5. Phòng Thanh tra - Pháp chế

Trưởng phòng: Ông Đào Tiến Khuynh

Số điện thoại: 0914.285.298

Email: thanhtra.ccty.bn@gmail.com

 

CÁC TRẠM TRỰC THUỘC

1. Trạm Chẩn đoán - Xét nghiệm và điều trị bệnh động vật

 Phó trưởng trạm: Ông Nguyễn Thành Long

Địa chỉ: Khả Lễ - Võ Cường - Tp.Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.896.479

Email: cdxn.cctybacninh@gmail.com

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y Thành phố Bắc Ninh

Trưởng trạm: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

Địa chỉ: Số 89 - Đường Nguyễn Du - Phường Ninh Xá - Tp Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.828.305

Email: tramthuytpbn@gmail.com

3. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Gia Bình

Trưởng trạm: Bà Vũ Thị Kim Hương

Địa chỉ:TT Gia Bình - huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại : 02413.556.076

Email: ty.giabinh@gmail.com

4. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Lương Tài

Trưởng trạm: Bà Cao Thị Thu Hương

Địa chỉ: Thị trấn Thứa - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.867.260

Email: ty.luongtai@gmail.com

5. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Quế Võ

Trưởng trạm: Ông Nguyễn Văn Xuyên

Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Phố Mới - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.863.033

Email: tramty.quevo@gmail.com

6. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Thuận Thành

Phụ trách Trạm: Ông Hoàng Đức Bang

Địa chỉ: Đường Nước - Thị trấn Hồ - Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.865.042

Email: tty.tt@bacninh.gov.vn

7. Trạm Chăn nuôi và Thú y Thị xã Từ Sơn

Trưởng trạm: Bà Nguyễn Thị Linh

Địa chỉ: Đường Lý Đạo Thành - Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn

Số điện thoại: 02413.835.361

Email: ttytsbn@gmail.com

8. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiên Du

Phó trưởng trạm: Ông Lê Văn Tuấn

Địa chỉ: Thị trấn Lim - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.837.218

Email: tramtytd@gmail.com

9. Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Yên Phong

Trưởng trạm: Ông Lê Hữu Đại

Địa chỉ: Thị trấn Chờ - Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Số điện thoại: 02413.860.407

Email: tramthuy.yp@gmail.com

 

 

 

ADMIN
Nguồn: CHI CỤC CNTY BẮC NINH