Quy trình 08

08/11/2015 14:24 Số lượt xem: 4117

 

Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm 

CCTY
Nguồn: CCTY