Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1325

Đã truy cập : 41736721

Quy trình 13

08/11/2015 14:33 Số lượt xem: 4447

 

Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSTY thủy sản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung (thâm canh, bán thâm canh); khu cách ly kiểm dịch động vật thủy sản.

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản; cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung (thâm canh, bán thâm canh); khu cách ly kiểm dịch động vật thủy sản tại Chi cục Thú y Bắc Ninh;

- Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Thú y.

CCTY
Nguồn: CCTY