Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1408

Đã truy cập : 41736722

Quy trình 06

08/11/2015 14:42 Số lượt xem: 4584

1.               Mục đích

            Quy định trình tự thực hiện đối với hoạt động cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi Chứng chỉ hành nghề thú y cho các cá nhân đăng ký hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y; hành nghề thú y trong lĩnh vực tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật; xét nghiệm, phẫu thuật động vật; tư vấn, dịch vụ khác có liên quan đến thú y.

2.               Phạm vi áp dụng

            Áp dụng đối với:

- Các cá nhân có nhu cầu cấp giấy Chứng chỉ hành nghề thú y đăng ký hành nghề  tại Chi cục Thú y Bắc Ninh;

- Cán bộ, công chức thuộc Chi cục Thú y.

3.               Tài liệu viện dẫn

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8.

4.               Định nghĩa, viết tắt

- Hành nghề thú y: Là việc cá nhân đăng ký để thực hiện hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn, chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật ; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y theo quy định của Pháp lệnh thú y và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Chứng chỉ hành nghề thú y: Là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Pháp lệnh thú y và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- TTHC: Thủ tục hành chính;

- CCHN: Chứng chỉ hành nghề;

- CQHCNN: Cơ quan hành chính nhà nước;

- UBND: Ủy ban nhân dân;

- PTT: Phòng Thanh tra.

5.               Nội dung quy trình

5.1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Trường hợp đề nghị cấp mới lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y;

x

 

2.     2. Bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp:

- Hành nghề tiêm phòng thiến hoạn động vật: Chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật;

- Hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật; tư vấn, dịch vụ kỹ thuật; hành nghề kinh doanh thuốc thú y: Tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên nghành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản;

- Hành nghề xét nghiệm, phẫu thuật động vật: Tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, sinh hoá, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề (đối với chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật);

 

x

 

 

3.              3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND cấp xã nơi người đề nghị cấp CCHN cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức, viên chức;

 

x

 

4.     Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;    

x

 

5.     Bảng kê khai phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ thú y phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề:

- Tiêm phòng;

- Chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật; tư vấn, dịch vụ kỹ thuật; hành nghề kinh doanh thuốc thú y: Tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản;

-         - Xét nghiệm, phẫu thuật động vật: Tối thiểu phải có bằng bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân sinh học, sinh hoá, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật và có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề (đối với chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật);

x

 

6.     Bản kê khai địa điểm (đối với hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y);

x

 

7.     Văn bản đồng ý cho phép hành nghề của Thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở thú y của Nhà nước;

x

 

8.    2 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm;

 

x

9.     Đối với người nước ngoài: Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

x

 

5.2.2

Trường hợp xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

1. Chứng chỉ hành nghề;

2. Đơn đề nghị gia hạn hiệu lực chứng chỉ hành nghề;

3. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

x

x

x

 

5.2.3

Trường hợp đề nghị cấp lại/ cấp đổi Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

* Hồ sơ cấp lại:

- Hồ sơ đề nghị cấp lại CCHN theo quy định tại mục 5.2.1;

 - Giấy báo mất CCHN có xác nhận của cơ quan công an cấp phường nơi người đó mất CCHN;

* Hồ sơ cấp đổi:

- Đơn đề nghị,

- Chứng chỉ hành nghề cấp lần đầu;

Lưu ý

- Nơi cấp đổi/ cấp lại là CQHCNN cấp chứng chỉ lần đầu;

- Đơn đề nghị: "Đơn đề nghị cấp lại/ cấp đổi CCHN".

 

 

x

 

 

x

x

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp pháp. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không cấp Chứng chỉ thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Phòng Thanh tra - Chi cục Thú y tỉnh Bắc Ninh

5.6

Lệ phí

 

- Cấp chứng chỉ hành nghề thú y: 100.000 VNĐ/ lần cấp

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hoàn thiện.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bước tiếp theo.

Cán bộ  PTT

Trong giờ hành chính

1 ngày

Hồ sơ

 

BM3a - CCTY

B2

Đối với Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y cấp mới:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra (kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ hành nghề);

- Tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra.

- Dự thảo CCHN, trình Lãnh đạo phòng xem xét.

 

 

Lãnh đạo

Chi cục

 

Đoàn kiểm tra

Cán bộ  PTT

 

 

06 ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản

thẩm định

Dự thảo CCHN thú y

B3

Kiểm tra hồ sơ và nội dung trên CCHN:

- Nếu đồng ý: Ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Chi cục xem xét.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước 2.

Lãnh đạo

 PTT

01 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo CCHN

B4

Kiểm tra nội dung CCHN:

- Nếu đồng ý: Ký vào văn bản liên quan.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Trưởng phòng Thanh tra xử lý.

Lãnh đạo Chi cục

01 ngày

Hồ sơ kèm theo dự thảo CCHN

B5

Vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ, trả kết quả cho cá nhân có nhu cầu.

Cán bộ PTT

01 ngày

BM02 - CCTY

B6

Thống kê và theo dõi

 Thư ký ISO có trách nhiệm theo dõi kết quả thực hiện TTHC và thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.

Thư ký ISO

 

 

BM04 - CCTY

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL - UBTVQH 11 ngày 29/4/2004 của Uỷ Ban thường vụ Quốc hội khoá 11.

 2. Nghị định số 33/2005/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thú y.

3. Nghị định số 119/2008/NĐ - CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ - CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.

4. Thông tư số 04/2012/TT - BTC ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tàii chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

             

6.                  Hồ sơ                                                                                                       

TT

Tên Hồ sơ

Nơi lưu,

người chịu trách nhiệm

Thời

gian lưu

1

Bộ hồ sơ theo mục 5.2

Biên bản kiểm tra (đối với giấy phép hành nghề kinh doanh thuốc thú y)

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (BM 3a)

Lưu theo bộ

tại PTT

5 năm

2

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Tại PTT

3 năm

3

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Thư ký ISO

3 năm

7.                  Phụ lục

Không áp dụng

CCTY
Nguồn: CCTY